Monumente și Statui


o imagine

Arcul de Triumf

Arcul de Triumf (Piaţa Arcul de Triumf). Primul Arc de Triumf a fost ridicat în grabă, în 1878, pentru parada trupelor întoarse din Războiul de Independenţă. Deoarece era construit din materiale uşoare, monumentul s-a deteriorat după un timp. O nouă contrucţie provizorie a fost prilejuită de parada din 1922...

Detalii

o imagine

Busturile prof. Dimitrie Brândză şi dr. D. Greceanu

Busturile prof. Dimitrie Brândză şi dr. D. Greceanu (Şoseaua Cotroceni)
Amplasate în Grădina Botanică, statuile au fost realizate în 1934, de către sculptorul C. Dimitriu-Bârlad.


Detalii

o imagine

Bustul lui Giuseppe Garibaldi

Bustul lui Giuseppe Garibaldi (Str. Garibaldi)
Operă a sculptorului C. Pandolfini (1963), se află în cartierul Floreasca.


Detalii

o imagine

Bustul prof. Dr. Victor Babeş

Bustul prof. Dr. Victor Babeş (Bd. Eroilor Sanitari)
Operă a sculptorului M. Kremser, se află în grădina Facultăţii de Medicină.


Detalii

o imagine

Bustul lui Nicolae Iorga

Bustul lui Nicolae Iorga (Bd. Aviatorilor 1)
Amplasat în fața Institutului de Istorie „Nicolae Iorga”, este operă a sculptorului Ion Irimescu (1976).


Detalii

o imagine

Pasăre în zbor

Pasăre în zbor (Calea Victoriei nr. 15)
Statuie din bronz realizată de Gheorghe Iliescu-Călineşti, amplasată în faţa modernului centru de afaceri „Bucharest Financial Plazza” de lângă Palatul CEC.


Detalii

o imagine

Bustul poetului Ovidiu

Bustul poetului Ovidiu (Parcul Kiseleff). Autor: C. Medrea.


Detalii

o imagine

Altorelief cu personaj feminin

„Altorelief cu personaj feminin”, „Copii jucându-se”, „Fetiţa cu păpuşa”, „Maternitate”,”Tata şi fii (Letopiseţ)”, „Tată şi fiu (Odihnă)”, „Tată şi fiu (bronz)” (Parcul Kiseleff)
Ansamblu statuar creat de către renumitul sculptor George Apostu, în micul parc situat între Şoseaua Kiseleff şi Bd. Aviatorilor (punct de reper Piaţa Victoriei).


Detalii

o imagine

Statuia lui I. L. Caragiale

Statuia lui I. L. Caragiale (Piaţa Universităţii)
Amplasată în faţa Teatrului Naţional, statuia din bronz este dedicată memoriei celui mai mare dramaturg român.


Detalii

o imagine

Monumentul Eroilor 1916-1919

Monumentul Eroilor 1916-1919 (Str. Silvestru / Str. Venerei). Autor: Ionescu Varo.


Detalii

o imagine

Ana Davila

Ana Davila (Şos. Panduri nr. 90). Autori: Carol şi Karl Storck.


Detalii

o imagine

Statuia lui Tudor Vladimirescu

Statuia lui Tudor Vladimirescu (Str. Eminescu / Str. Precupeţii Vechi). Autor: Teodor Burca.


Detalii

o imagine

Bustul lui Corneliu Coposu

Bustul lui Corneliu Coposu (Piaţa Revoluţiei)
Amplasat în faţa Bisericii Kretzulescu, bustul inaugurat în 1996 este opera sculptorului Mihai Buculei. Monumentul beneficiază de o iluminaţie nocturnă.


Detalii

o imagine

Crucea Secolului

Crucea Secolului (Bd. Aviatorilor)
Monument inaugurat în 1997, cu prilejul vizitei în România a preşedintelui francez Jacques Chirac. Operă a sculptorului Paul Neagu, beneficiază de o iluminaţie specială pe timp de noapte. În 2011, monumentul a fost mutat din Piaţa Charles de Gaulle pt Bd. Aviatorilor, în dreptul Parcului Herăstrău.


Detalii

o imagine

Monumentul Eroilor Francezi

Monumentul Eroilor Francezi (Grădina Cişmigiu)
Autor: Ion Jalea. Reprezintă un ostaş francez rănit pe care-l sprijină o soră de caritate. Monumentul a fost lucrat în marmură albă de Carrara, dezvelirea având loc în 1920. Pe soclul acestuia se află o inscripţie care exprimă recunoştinţa pentru eroismul ostaşilor francezi căzuţi în...

Detalii

o imagine

Lupoaica Romei

Lupoaica Romei - „Luppa Capitolina” (Piaţa Romană)
A fost primit în dar de municipalitatea bucureşteană în 1906, din partea oraşului Roma. Reprezintă lupoaica legendară care i-ar fi alăptat pe întemeietorii Romei, Romulus şi Remus, pe când erau copii. Monumentul a fost amplasat iniţial în Piaţa 1848 dar, după o...

Detalii

o imagine

Statuia domnitorului-cărturar Dimitrie Cantemir

Statuia domnitorului-cărturar Dimitrie Cantemir (Calea Şerban Vodă nr. 29). Amplasată în apropierea bisericii „Sf. Spiridon Nou”, este operă a sculptorului centenar Ion Irimescu (1973).


Detalii

o imagine

Statuia spătarului Mihai Cantacuzino

Statuia spătarului Mihai Cantacuzino (Bd. I. C. Brătianu)
Amplasată în curtea spitalului Colţea, este prima statuie din Bucureşti realizată de sculptorul K. Storck, în 1869.


Detalii

o imagine

Statuia Domniţei Bălaşa

Statuia Domniţei Bălaşa (Calea Rahovei nr. 3)
Operă a sculptorului K. Storck (1881), se află în curtea Bisericii „Domniţa Bălaşa”.


Detalii

o imagine

Statuia Dr. Carol Davilla

Statuia Dr. Carol Davilla (Bd. Eroii Sanitari)
Amplasată în faţa Facultăţii de Medicină, este operă a sculptorului K. Storck (1903).


Detalii

o imagine

Monumentul Eroilor căzuţi în cele două Războaie Mondiale

Monumentul Eroilor căzuţi în cele două Războaie Mondiale (Bd. Nicolae Grigorescu / Bd. Camil Ressu / Bd. Theodor Pallady). Autor: Spiridon Georgescu.


Detalii

o imagine

Statuia lui George Enescu

Statuia lui George Enescu (Piaţa Operei)
Amplasată în faţa Operei Naţionale, este creaţie a sculptorului Ion Jalea.


Detalii

o imagine

Statuia lui Mihai Eminescu

Statuia lui Mihai Eminescu (Piaţa Revoluţiei). Amplasată în squarul din faţa Atheneului Român, a fost realizată în 1961, de către sculptorul Gheorghe Anghel.


Detalii

o imagine

Statuia lui Iuliu Maniu

Statuia lui Iuliu Maniu (Piaţa Revoluţiei).
Realizată de sculptorul Mircea Spătaru, vizavi de bustul lui Corneliu Coposu (aflat lângă Biserica Kretzulescu), statuia beneficiază de o iluminaţie specială în timpul nopţii.


Detalii

o imagine

Statuia lui C. A. Rosetti

Statuia lui C. A. Rosetti (Piaţa C. A. Rosetti / Bd. Carol I)
Monumentul închinat omului politic şi publicistului Rosetti, aflat în apropierea Palatului Ministerului Agriculturii, este operă a sculptorului Wladislaw Hegel (1920).


Detalii

o imagine

Gigantul - de Storck

Gigantul - de Storck (Parcul Carol I). Autor: Frederic (Fritz) Storck.


Detalii

o imagine

Gigantul - de Paciurea

Gigantul - de Paciurea (Parcul Carol I). Autor: Dimitrie Paciurea.


Detalii

o imagine

Statuia domnitorului Constantin Brâncoveanu

Statuia domnitorului Constantin Brâncoveanu (Bd. I. C. Brătianu / Piaţa 1848). Situată în faţa Bisericii “Sf. Gheorghe Nou” - loc unde este înmormântat domnitorul – a fost realizată de Oscar Han, în 1936.


Detalii

o imagine

Statuia lui Mihail Kogălniceanu

Statuia lui Mihail Kogălniceanu (Piaţa Mihail Kogălniceanu)
Operă a sculptorului Oscar Han (1936), statuia se află pe bulevardul cu acelaşi nume, în apropierea Grădinii Cişmigiu).


Detalii

o imagine

Statuia lui Ion I. C. Brătianu

Statuia lui Ion I. C. Brătianu (Bd. Dacia nr. 10-12). Autor: Ivan Mestrovic.


Detalii

o imagine

Statuia lui Spiru Haret

Statuia lui Spiru Haret (Piaţa Universităţii). Autor: Ion Jalea (1935).


Detalii

o imagine

Statuia lui Gheorghe Lazăr

Statuia lui Gheorghe Lazăr (Piaţa Universităţii). Autor: Ion Georgescu (1885).


Detalii

o imagine

Statuia lui Ion Heliade Rădulescu

Statuia lui Ion Heliade Rădulescu (Piaţa Universităţii). Autor: Ettore Ferrari (1879).


Detalii

o imagine

Statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul

Statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul (Piaţa Universităţii)
Situată pe Bd. Mihail Kogălniceanu, vizavi de clădirea Universităţii, este primul monument de această factură dezvelit în Capitală, în 1876. Operă realizată în bronz de sculptorul francez Albert Ernest Carriere de Belleuse, statuia, înaltă de 2,5 m, îl înfăţişează pe voievodul Mihai...

Detalii

o imagine

Monumentul din Parcul Carol

Monumentul din Parcul Carol
Monumentul din Parcul Carol este situat pe platoul care domină Parcul Carol I. A fost înălţat şi inaugurat la 30 decembrie 1963, fiind realizat după proiectul arhitecţilor H. Maicu şi N. Cucu. Dedicat la vremea respectivă eroilor comunişti, monumentul are 48 m înălţime şi o bază...

Detalii

o imagine

Monumentul lui G. C. Cantacuzino

Monumentul lui G. C. Cantacuzino (Piaţa G. C. Cantacuzino / Bd. Dacia / Parcul Ioanid). Autor: Ernest Dubois.


Detalii

o imagine

Monumentul lui Barbu Catargiu

Monumentul lui Barbu Catargiu (Str. Bibescu Vodă / Aleea Mitropoliei). Autor: Raffaello Romanelli.


Detalii

o imagine

Monumentul Eroilor CFR

Monumentul Eroilor CFR (Piaţa Gării de Nord). Amplasat chiar în faţa Gării de Nord, este operă a sculptorilor Cornel Medrea şi Ion Jalea.


Detalii

o imagine

Alergătorii

Alergătorii (Calea Victoriei nr. 142-146). Autor: Alfred Boucher.


Detalii

o imagine

Monumentul Ing. George I. Duca

Monumentul Ing. George I. Duca (Piaţa Gării de Nord). Autori: D. Paciurea, Filip Marin, Ştefan Burcuş (1924).


Detalii

o imagine

Monumentul lui Vasile Lascăr

Monumentul lui Vasile Lascăr (Str. Vasile Lascăr nr. 33). Autor: C. Horvath.


Detalii

o imagine

Monumentul Trupelor de Geniu - Leul

Monumentul Trupelor de Geniu – Leul (Bd. Iuliu Maniu / Bd. Geniului)
Situat în apropierea Palatului Cotroceni, este opera sculptorului Spiridon Georgescu (1926). Elementul principal al monumentului este un leu stând cu picioarele din faţă pe un fragment de ţeavă de tun pe care se află un drapel şi o...

Detalii

o imagine

Monumentul lui Dinicu Golescu

Monumentul lui Dinicu Golescu (Bd. Dinicu Golescu nr. 15)
Situat în apropierea Gării de Nord, este operă a artiştilor Wladislaw Hegel, Carol Storck şi D. Mirea.


Detalii

o imagine

Monumentul Avântul Ţării

Monumentul Avântul Ţării (Piaţa Walter Mărăcineanu)
Amplasat lângă Parcul Cişmigiu, este operă a sculptorului Emil Beker.


Detalii

o imagine

Monumentul Eroilor Patriei

Monumentul Eroilor Patriei (Piaţa Eroilor). Realizat de sculptorii M. Butunoiu, Z. Băicoianu, I. Dămăceanu şi T. Ionescu, este amplasat în faţa Academiei Militare. Monumentul este dedicat eroilor Armatei Române din cel de-a Doilea Război Mondial.


Detalii

o imagine

Monumentul Ostaşului Necunoscut

Monumentul Ostaşului Necunoscut (Parcul Carol I)
Conceput de arhitectul Gheorghe Cantacuzino, monumentul, permanent păzit de o gardă militară, se află în faţa fostului Mausoleu al eroilor comunişti.


Detalii

o imagine

Monumentul lui Alexandru Lahovary

Monumentul lui Alexandru Lahovary (Piaţa Alexandru Lahovary)
Statuia concepută de A. Mercier domină piaţa aflată în vecinătatea hotelului “Howard Johnson Grand Plaza” şi a Administraţiei Monumentelor şi Patrimoniului Turistic.


Detalii

o imagine

Monumentul Pompierilor

Monumentul Pompierilor (Calea 13 Septembrie)
Amplasat în faţa hotelului “JW Marriott”, este opera sculptorului Wladislaw Hegel. Dedicat eroilor care au luptat împotriva trupelor otomane în 1848, monumentul a fost iniţial localizat pe Strada Uranus, dar a fost mutat în timpul demolărilor din 1984-1985, pentru a face loc actualului amplasament al...

Detalii

o imagine

Monumentul Eroilor Sanitari

Monumentul Eroilor Sanitari (Piaţa Victor Babeş - intersecţia Bd. Eroilor cu Splaiul Independenţei). Amplasat în apropierea Operei Naţionale, monumentul a fost realizat în 1932, de arhitectul S. Ciortan şi de sculptorul Raffaello Romanelli.


Detalii

o imagine

Monumentul Eroilor Aerului

Monumentul Eroilor Aerului (Piaţa Aviatorilor). A fost realizat între 1930 şi 1935, de către sculptorii Lidia Kotzebue şi Iosif Fekete. Elementul principal al monumentului îl constituie un Icar, impunător, cu aripile larg deschise. El se desprinde de pe un obelisc de piatră susţinut de patru prisme trapezoidale. La baza...

Detalii

o imagine

Monumentul Km. 0

Monumentul Km. 0 (Bd. I. C. Brătianu)
Amplasat în faţa Bisericii Sf. Gheorghe, marchează “kilometrul 0” al municipiului Bucureşti. Conceput iniţial de către sculptorii H. Creangă şi W. Prager, monumentul a fost refăcut de Ioan Bolborea.


Detalii


Cauta cazare

Camera 1reset

Sunny Old Town Apartment 3*

internet

parcare


Alege apartament

Casa Rosa Sabareni 3*

internet

parcare


Alege apartament

Sunflower Old Town Apartament 3*

internet

parcare


Alege apartament


Cautam apartament


Va rugam asteptati, cautam cele mai bune oferte pentru dumneavoastra!